Pagdating sa english

Electronics and Communications Engineering naman kung gusto mo sa Texas Instruments, sa PLDT, sa Smart, sa Globe Telecoms o sa Sun Cellular.Ang mga estudyante dito kung manamit ay kadalasan rugged look, ang mga first year ay parang ninja sa bitbit na T-square.Pero dahil isa ito sa mga sikat na kurso, marami pa rin ang kumukuha dito.Pero iilan lang talaga sa kanila ang magiging rockstar na programmer.Bachelor of Science in Computer Science/Information Technology.

Pero dahil isa ito sa mga sikat na kurso, marami pa rin ang kumukuha dito, mapa-nerd o hindi.Mahirap nga naman talagang bumuo ng isang software kaya’t naibabaling na lang ng ibang estudyante ang atensyon sa paglalaro ng Ragnarok, Counter Strike at Dota habang tinatapos ang kursong ito. Merong Civil Engineering, sila yung gumagawa ng gusali, daan at tulay.Pero huwag mag-alala kung ito talaga ang gusto mong kuning kurso, dahil marami ring ibang trabaho maliban sa programming kung natapos mo ang kursong ito.3. Chemical Engineering naman kung sa Procter and Gamble o sa Unilever ang pangarap mong trabaho balang araw.Ang mga ibang paaralan ay isinasama na rin ang Tourism sa kursong ito.Kung ikaw ay mahilig magluto, bagay sa’yo sa restoran.

Leave a Reply